Privacybeleid

Privacybeleid Eliane Hoogland

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat ik uw gegevens opsla.

De gegevens die ik nodig heb zijn uw voor- en achternaam, adres, postcode en woonplaats, uw geboortedatum en wie uw huisarts is.

Ik gebruik uw persoonsgegevens voor:

  • het aanmaken van een cliëntendossier
  • het opstellen ven een factuur

Voor een goede behandeling is het volgens de wet WGBO verplicht om een dossier aan te leggen. Dit dossier wordt verplicht 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. In dit dossier komen uw medische gegevens te staan die noodzakelijk zijn voor uw behandeling.

Gegevensbeveiliging

Ik maak gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Ik bescherm uw gegevens met alle mogelijke middelen, in een afgesloten kast als het gaat om facturen en dossiers en in een beveiligde omgeving als het gaat om het versturen van gegevens via de website.

Privacy in de communicatie via telefoon en mail

Gedurende het behandelingstraject sla ik uw voornaam en telefoonnummer op in mijn mobiele telefoon, deze is beveiligd. Ik sla ook uw voornaam en email adres op in het mailprogramma. Zodra u klaar bent met het behandelingstraject zullen deze gegevens direct verwijderd worden.

Gesprekken worden niet opgenomen en mails worden verwijderd zodra de communicatie over het specifieke onderwerp is afgerond.

Bezoekersgegevens website

Om een afspraak te maken via de website vult een bezoeker een formulier in. Hierdoor ontstaat een klantrelatie tussen de betreffende bezoeker en mij. De hierbij verstrekte gegevens worden gebruikt voor het beantwoorden van uw bericht via een mail of een telefoontje.

Een bezoeker loopt op mijn website dus geen enkel risico op eventueel ongewenste betaalde abonnementen of diensten.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen. Een cookie is een klein tekst bestandje dat door een website server op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Partners en andere partijen

De website elianehoogland.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van mijn website liggen. Ik ben buiten dit domein niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijs ik u naar de privacyregelingen van de betreffende websites.

Wijzigen

Ik heb het recht deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op de www.elianehoogland.nl website.

Inzage en uitschrijven

U mag mij altijd vragen om inzage te krijgen in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u mij verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Procedures voor het inzien van uw eigen persoonsgegevens zijn op verzoek beschikbaar. Ik heb wel een bewaarplicht van 15 jaar op dossiergegevens.