Hoe werkt het

Acupunctuur en voetreflex, hoe werkt dat nu eigenlijk?

Sinds het ontstaan van de mensheid heeft men geprobeerd de gezondheid van de mens positief te beïnvloeden. Over de hele wereld zijn er tot op de dag van vandaag culturen te vinden waar traditionele, oude geneesmethodes worden gebruikt.
De moderne westerse geneeskunde heeft heel veel inzichten gegeven in hoe een menselijk lichaam functioneert en heeft veel goeds gebracht. Waar de westerse geneeskunde echter aan voorbij gaat is dat de mens meer is dan alleen het fysiek waarneembare. De mens heeft ook een energiesysteem dat sterk reageert op verstoringen en blokkades, waardoor ziektes kunnen ontstaan of maar heel moeilijk genezen.


De natuurgerichte geneeswijzen zoals o.a. voetreflex en acupunctuur maken een verbinding met het energetische en het fysieke systeem van de mens en herstellen de balans. Bij een mens die in balans is werkt het zelfgenezend vermogen optimaal.
De natuurgerichte therapievormen die ik hanteer, klassieke acupunctuur en voetreflex zijn er in de eerste plaats om de balans van de energie binnen de mens te herstellen, zodat deze beter in staat is zelf te genezen. 

 

De geschiedenis van de acupunctuur

Het woord acupunctuur is samengesteld uit de woorden acus (=naald) en punctus (=doorboren van de huid).
Acupunctuur is al heel oud en is via omzwervingen via Egypte, Arabië en Azië uiteindelijk in Tibet terechtgekomen. Via andere lijnen is het ook bij de Kelten terechtgekomen, maar die lijn heeft zich niet door kunnen zetten. De oorsprong van de acupunctuur ligt echter in Atlantis.
De Tibetanen hanteerden de oorspronkelijke vorm van acupunctuur, die alleen uitging van de Elementenleer. Nadat de Chinezen de acupunctuurmethode hadden geannexeerd is de methode uitgebreid met kruidentherapieën en is er een afwijkende vorm van acupunctuur ontstaan. De Chinese manier van acupunctuur, wat nu TCM heet, werkt meestal symptomatisch. Er worden in die behandelingen vaak erg veel naalden gebruikt.


Het is duidelijk dat er binnen de acupunctuur verschillende stromingen zijn ontstaan.
De acupunctuurvorm waar ik mee werk heet Tsi Mo – Klassieke Acupunctuur. Deze methode is nauw verwant aan de oorsprong en werkt geheel volgens de Elementenleer. 

 

Hoe werkt acupunctuur en voetreflex

Acupunctuur en voetreflex, hoe werkt dat nu eigenlijk. In ons lichaam hebben we naast o.a. zenuwen, bloedvaten en lymfevaten, ook energiebanen. Deze energiebanen noemen we meridianen. Door deze meridianen stroomt energie. Alle organen van de mens zijn verbonden met een meridiaan en elke meridiaan heeft een eigen weg door het lichaam. Meridianen liggen diep in het lichaam, maar lopen ook oppervlakkig net onder de huid. Alle meridianen hebben contact met elkaar en beïnvloeden elkaar.
Op de oppervlakkige meridianen liggen punten die op de een of andere manier een verbinding maken met een andere meridiaan. Als er een naald wordt gezet op een van die punten dan gaat de energie in die meridiaan meteen weer aan het werk en neemt hij de energie van de andere meridianen mee. Bij voetreflex stimuleer je of sedeer je (tot rust brengen) door op diverse manieren onder de voet te masseren of te drukken.

Omdat alle organen van de mens een meridiaan hebben en alle meridianen met elkaar een verbinding hebben is het belangrijk om een goede en evenwichtige energiebalans tussen de meridianen onderling te hebben. Meestal zorgen zij hier zelf wel voor. De organen houden hun eigen balans en die van de andere organen goed in de gaten. Als er een orgaan is dat energie te kort komt, dan zullen de andere organen proberen om even wat energie bij te geven. Als iemand echter ziek is, of niet lekker in zijn vel zit, dan kan het zijn dat het niet zo goed lukt om de energie goed in balans te houden. In zo’n situatie krijgt ziekte een kans.

Vijf elementen

Vroeger, toen er nog geen röntgen was, hing iemands leven af van de kennis van de natuur. De oude vormen van de Klassieke Acupunctuur hebben de Elementenleer ontwikkeld. Het woord Elementen zoals daar zijn: water, hout, vuur, aarde en metaal.
Zij hebben alle verschijnselen die bij een Element horen goed geobserveerd en bij elk Element de organen als volgt gegroepeerd:

Houtelement = galblaas en lever
Vuurelement = dunne darm, hart, drievoudige verwarmer en circulatie sex
Aarde-element = maag en milt
Metaalelement = dikke darm en longen
Waterelement = blaas en nieren

Deze vijf elementen beïnvloeden elkaar voortdurend, zowel op stimulerende als op een remmende manier.
Als de vijf elementen in een cirkel worden gezet wordt duidelijk welke elementen elkaar op welke manier beïnvloeden.

In een schema ziet dat er zo uit:

Schema dat de werking van de vijf elementen laat zien.

De lijnen van de grote cirkel geven aan hoe de organen elkaar voeden.
De organen aan de binnenzijde van de cirkel voeden elkaar en de organen aan de buitenzijde van de cirkel voeden elkaar.
De pijlen binnen in de cirkel laten zien hoe de organen elkaar controleren.

Een ander, heel belangrijk stuk van de Elementenleer is, dat een orgaan niet alleen maar een orgaan is. Een bepaald gedrag hoort ook bij een orgaan, maar gaat een orgaan bijv. ook over spieren, of de oren of ogen, of de botten en tanden. Ook wordt een orgaan verbonden aan een kleur, een geur en een seizoen. Op deze manier kan een maag en milt verbinding houden met spierklachten of een grote behoefte aan zoetigheid.
Omdat de organen van de mens deze verbindingen hebben gebeurt er bij een behandeling op al deze vlakken iets. De Tsi Mo – Klassieke Acupunctuur en de voetreflex werken holistisch, d.w.z. bij een behandeling wordt heel de mens, met al zijn aspecten behandeld dus zowel fysiek, als ook emotioneel, mentaal en spiritueel.

Metaal, één van de vijf elementen waarmee gewerkt wordt bij acupunctuur.

Hoe ontstaan klachten?

Alle organen houden verband met elkaar. Als bijvoorbeeld de energie zich op een bepaalde plek in het lichaam ophoopt kunnen er klachten ontstaan. Een duidelijk voorbeeld is de tenniselleboog. Als de meridiaan van de dikke darm niet in orde is (die loopt over de elleboog en over de spieren van de onderarm) kan er een tenniselleboog ontstaan. Maar de dikke darmmeridiaan kan in de problemen komen omdat hij te weinig voeding krijgt van zijn moeder, de maag. Behandeling van de maag kan in zo’n geval beter zijn om het probleem van de dikkedarm op te lossen.
Als bijv. de blaasmeridiaan die over de buitenenkel loopt te weinig energie heeft, dan kan het zijn dat iemand steeds door de enkel gaat. 

Water, één van de vijf elementen waar mee gewerkt wordt bij acupunctuur.

Hoe wordt de puntkeuze gemaakt?

In de methode van Tsi Mo – Klassieke Acupunctuur wordt een heel verfijnde manier van polsdiagnose gehanteerd. Deze manier is ontwikkeld door Ton van der Molen, die meer dan 40 jaar als acupuncturist werkzaam is geweest.
Door op die bijzondere manier de pols te voelen krijg ik een heel gedetailleerd beeld van hoe het met de energie van de organen is gesteld. En tegelijkertijd krijg ik een heel goed beeld van het orgaan zelf.
In de methode van Ton van der Molen kan ik via de pols ook voelen welke ruggenwervels niet goed functioneren.
Aan de hand van het polsbeeld ga ik op zoek naar de oorzaak van het probleem door goed na te gaan waar de werking van de stroming tussen de elementen niet goed gaat of waar deze blokkeert.