Kosten en vergoeding

Wat zijn de kosten voor een behandeling en wordt dit vergoed?

Kosten en vergoeding:

– Eerste behandeling inclusief anamnese (intake gesprek) € 85,=
– Vervolgconsulten € 70,=
– Anti-rookbehandeling € 200,= (drie behandelingen), direct bij de eerste behandeling contant te voldoen.
U kunt met mobiel bankieren betalen, contant of u maakt het over, er is geen pin aanwezig.

Bij ziekte of afwezigheid dient u 24 uur van tevoren de behandeling te annuleren.
Als u dit verzuimt wordt de behandeling bij u in rekening gebracht.

Alleen acupunctuur- en voetreflexbehandelingen worden (gedeeltelijk) vergoed.
Bij sommige verzekeringen alleen de acupunctuurbehandeling, vraag ernaar bij uw verzekeraar.

U kunt ook hier de website van de LVNT raadplegen, daar staat een overzicht met wat welke zorgverzekeraar vergoedt.

Wordt een behandeling vergoed?

Ik ben aangesloten bij de LVNT, de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten en RBCZ, Register van Beroepsoefenaren Complementaire Zorg. Deze beroepsvereniging staat borg voor een goede kwaliteit van de bij haar aangesloten leden. De LVNT eist van haar therapeuten handhaving van kwaliteit onder andere door bijscholingen verplicht te stellen. RBCZ is het kwaliteitsregister in Nederland waar HBO-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren. Een RBCZ-gekwalificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen zodat u als cliënt zeker bent van goede zorg.

Bij een klacht dient de cliënt eerst te proberen er met mij uit te komen, heeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kan de cliënt zich wenden tot de LVNT. Hiervoor klikt u hier. Voor de bescherming van de consument kan de cliënt ook gebruik maken van een klachtenfunctionaris van SCAG, conform de wet WKKGZ. De websites en links van de LVNT, de RBCZ (ook voor tucht recht) en de geschillencommissie (SCAG) vindt u hieronder.

Doordat ik ben aangesloten bij deze beroepsverenigingen komen behandelingen die door mij gegeven worden geheel of gedeeltelijk voor vergoeding door de zorgverzekeraars in aanmerking. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van het soort verzekering dat u heeft en of u aanvullend verzekerd bent. Doordat complementaire zorg valt onder de aanvullende verzekeringen, gaat dit niet ten koste van uw eigen bijdrage.

Op de site van de LVNT staat op de pagina “voor cliënten” een link naar de vergoedingen. U kunt daar een lijst downloaden waar alle zorgverzekeraars die mijn behandelingen vergoeden op vermeld staan. Soms staat er “PLATO eisen” bij, dat is de medische basiskennis op HBO niveau volgens bepaalde eisen; daar voldoe ik aan. 

www.lvnt.nl

LVNT

www.rbcz.nu

www.scag.nl